Warszawa Business RunPoland Business Run

Najczęściej zadawane pytania

Zaparszamy do zapoznania się na z następującymi dokumentami:

Regulamin

Polityka Prywantości
1. Co to jest Warszawa Business Run?

Warszawa Business Run to charytatywny bieg biznesowy w formie sztafety 5x 4,2km – drużyna składająca się z 5 zawodników, gdzie każdy z nich przebiega 4,2 km. Warszawa Business Run jest częścią Poland Business Run - ogólnopolskiej imprezy, która tego samego dnia, wystartuje jednocześnie w różnych miastach Polski i jej celem jest wpieranie osób potrzebujących

2. Kto może wziąć udział w Warszawa Business Run?

W Warszawa Business Run mogą wziąć udział wszystkie osoby, które dokonają zgłoszenia pięcioosobowej drużyny poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.warszawabusinessrun.pl i w terminie dokonają płatności. Limit miejsc w tegorocznym biegu wynosi 1000 drużyn, czyli 5000 zawodników.

3. Co należy zrobić, aby wziąć udział w Warszawa Business Run?

Aby uczestniczyć w Warszawa Business Run:

  • Należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.warszawabusinessrun.pl
  • Należy dokonać opłaty startowej na podstawie faktury proforma
  • Każdy zawodnik zobowiązany jest do własnoręcznego podpisania oświadczenia m.in. o stanie zdrowia, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Warszawa Business Run
  • Kapitan drużyny zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Zawodów podpisanych oświadczeń wszystkich zawodników – jest to warunkiem odebrania pakietu startowego
  • Należy odebrać pakiet startowy (w biurze zawodów, w tygodniu poprzedzającym bieg – dokładna data i miejsce funkcjonowania biura zawodów zostanie ogłoszona w późniejszym terminie). Zgłoszenia drużyny oraz odbioru pakietu startowego dokonuje kapitan drużyny lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.
4. Jak wygląda proces zgłoszenia drużyny?

a) Aby zgłosić drużynę do Warszawa Business Run:

  • Osoba kontaktowa rejestruje się w systemie na stronie www.warszawabusinessrun.pl podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy i jej dane do faktury.
  • Po wypełnieniu formularza do osoby kontaktowej wysyłany jest mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji oraz automatycznie wygenerowanymi danymi do logowania do wizytówek drużyny.
  • Za pomocą panelu zgłoszeń osoba kontaktowa rejestruje drużynę wypełniając obowiązkowe pola: dane 5 zawodników w drużynie – imiona i nazwiska, płeć, rozmiar koszulki, adresy mailowe (osoba na pierwszej pozycji startowej zawsze jest uznawana za kapitana drużyny), zdjęcie lub logo firmy, nazwa zespołu, opis zespołu .
  • Zgłoszoną drużynę akceptuje Administrator.
  • Po akceptacji drużyna pojawia się w zakładce Uczestnicy. Po opublikowaniu drużyna może edytować dane zawodników w koncie drużyny oraz brać udział w dodatkowej zbiórce środków na protezę „Pomagam Bardziej”.

b) Do osoby odpowiedzialnej za faktury drużyny, której adres mailowy zostanie wpisany podczas rejestracji, wysyłana jest proforma. Po opłaceniu proformy osoba kontaktowa otrzymuje fakturę VAT. Oświadczenia Zawodników zostają przesłane do każdego zawodnika drużyny na podane przy rejestracji adresy mailowe.
c) Wszyscy zawodnicy w zespole zobowiązania są do wypełnienia oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Warszawa Business Run, w którym: potwierdzają zapoznania się z regulaminem, zasadami polityki prywatności, dokonują oświadczenia na temat stanu zdrowia, wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Własnoręczne podpisanie oświadczeń, i dostarczenie ich przez kapitana drużyny do Biura Zawodów jest konieczne do dopuszczenia drużyny do startu.

5. Jaka jest wysokość opłaty startowej?

Wysokość opłaty startowej, jaką wnoszą zawodnicy za udział w biegu wynosi 350 netto za całą drużynę (378 zł brutto). Z kwoty 70 zł netto opłaty startowej za każdego zawodnika 53 zł netto przekazywane jest na wsparcie beneficjentów, a 17 zł pokrywa koszty administracyjne Fundacji związane z organizacją biegu i zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla organizatorów biegu w poszczególnych miastach.

6. Czy istnieje możliwość zmiany zgłoszonego składu sztafety ze względu na kontuzje lub inne zdarzenie losowe?

Zmiany składu sztafety będzie można dokonywać za pomocą indywidualnego panelu. Dane do logowania zostaną przesłane kapitanowi drużyny wraz z mailem potwierdzającym zarejestrowanie drużyny. Zmiany online są możliwe do dnia 20 sierpnia 2017. Zmiana zawodników po dniu 20 sierpnia 2017 jest możliwa tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i tylko poprzez zgłoszenie takiej zmiany osobiście przez kapitana drużyny w Biurze Zawodów. Warunkiem koniecznym zmiany zawodnika jest dostarczenie Organizatorowi wszystkich danych nowego zawodnika, a nadto przekazanie oryginału Oświadczenia Zawodnika podpisanego przez nowego zawodnika. Po odbiorze pakietów startowych przez kapitana drużyny zmiana zawodnika jest niedopuszczalna.

7. Czy jedna osoba może pobiec w dwóch różnych sztafetach?

Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.

8. Czy po dokonaniu rejestracji istnieje możliwość zmiany rozmiaru koszulki?

Zmiana rozmiaru koszulki po rejestracji jest możliwa, ale zależy od dostępności rozmiarów. Blokada możliwości zmiany rozmiarów koszulek następuje 1 lipca 2016. Po tym terminie Organizator nie jest w stanie zagwarantować innych rozmiarów koszulek niż pierwotnie zamówione.

9. Czy drużyna biorąca udział w Warszawa Business Run musi składać się z pięciu osób?

Każda drużyna startująca w Warszawa Business Run musi składać się z pięciu osób. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest: - ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu - bieg w koszulce Warszawa Business Run.

10. Co mam zrobić jeśli pomyliłem się rejestrując drużynę na Warszawa Business Run?

Jakichkolwiek zmian bądź poprawek będzie można dokonywać za pomocą indywidualnego panelu.

11. Co mam zrobić jeśli chcę pobiec w Warszawa Business Run z moim dzieckiem w wózku?

Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest poruszanie się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora. W celu uzyskania zezwolenia należy skontaktować się z organizatorem.

12. Czy mogę pobiec w Warszawa Business Run w innej koszulce niż tej która zapewniona zostanie przez organizatora?

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez organizatora. Jest to warunek konieczny, aby drużyna została sklasyfikowana. Organizator dopuszcza możliwość zastosowania elementów wyróżniających drużynę, pod warunkiem że elementy te nie będą zasłaniać numeru startowego oraz logotypów sponsorów Warszawa Business Run. Elementy te zapewniane są przez drużyny we własnym zakresie.

13. Czy organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Nie, zgodnie z Regulaminem organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Co mam zrobić jeśli nie zdążę odebrać pakietu startowego w dniach wyznaczonych przez organizatora?

Kapitanowie drużyn, którzy nie zdążą odebrać pakietów startowych w dniach wyznaczonych przez organizatora, będą mogli to uczynić w dniu imprezy najpóźniej dwie godziny przed startem w Punkcie Informacyjnym Biegu. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie organizatora o braku możliwości odbioru pakietu.

15. Co mam zrobić jeśli chcę zrezygnować z udziału w Warszawa Business Run?

Aby zrezygnować z udziału w Warszawa Business Run należy skontaktować się z organizatorem wysyłając e-mail na adres: [email protected] Organizator nie zwraca otrzymanych opłat startowych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.